ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันที่19กันยายน2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เพื่อติดตามการดำเนินการตามแนวทางเพิ่มมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์
  วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง ชั้น 2
  วันที่ 19 กันยายน2560 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมในการพิจารณาตัดสินทหารกองเกินถูกเข้ากองประจำการร้องขอความเป็นธรรม จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์
  วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเปิดบริษัทเอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ณ บริษัทเอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
  วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง อัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดระยองไปยังกระทรวงมหาดไทย ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
  วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ.2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
  วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมผู้ซื้อ ผู้ขายเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟแวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)ณ โรงแรมแคนทารี่เบย์
  วันที่18 กันยายน 2560 เวลา 16.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืด ณ บริเวณคลอง 3 ต.ชากโดน อ.แกลง
  วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ชั้น 2