ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนพบปะให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน ตามโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2562 ณ หาดแสงจันทร์รีสอร์ท
  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนนำคณะเข้าร่วมโครงการร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสู่ Thailand 4.0 & EEC ณ บ. บริดสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย)
  วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.10 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดระยอง ณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจติดตามงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่ตำบลกร่ำ และ ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง ทั้งนี้ ผวจ.ระยอง
  วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรถ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
  วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจติดตามงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่ตำบลเพ อ.เมืองฯ จ.ระยอง
  วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง