ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค. ชุดเล็ก)
  วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563
  วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง
  วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.กระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตขะ) ติดตามความคืบหน้ากรณีทหารอียิปต์ เข้ามาในพื้นที่และมีผลตรวจพบว่ามีเขื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา (14 กรกฎาคม 2563)
  วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินตำบลห้วยโป่ง และตำบลสำนักท้อน
  วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 63 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของ พอ.สว.ในพื้นที่่ระยอง
  วันศุกร์ที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับ รมช.มท. (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมงานเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบ New Normal และการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียบนเกาะเสม็ด
  วันศุกร์ที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระอนุเสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเยี่ยมชมพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา
  วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง