ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันอังคารที่ 12 พ.ย.62 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีโครงการมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูู่หัว
  วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินนำร่อง (kick off) โครงการ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ณ ตลาดกลางยางพารา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สิบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดระยอง” ประจำปี 2562 ณ บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส (สวนศรีเมือง)
  วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น.ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์กลางน้ำ ประจำปี พ.ศ.2562
  วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีทอดถวายผ้าจุลกฐิน งานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
  วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
  วันศุกร์ที่ 8 พ.ย.62 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.รย. เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในพิธี มอบ อุปกรณ์ แขน-ขาเทียมสำหรับคนพิการตามโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
  วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย.62 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562