ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา15.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 การแข่งขันเครื่องบินสูตร 1 ครั้งแรกในเอเชีย ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
  วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และหาช่องทางการตลาดสับปะรด ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือและร่วมหารือกับกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรด ตำบลมะขามคู่ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
  วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจร ทางบก (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง)ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่4/2560 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม
  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
  วันพฤหัสดีที่ 16 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ ผู้บังคับหมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือสาธารณรัฐเกาหลี และนักเรียนนายเรือ สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี ณ บริเวณเรือหลวงประแส ตำบลปากน้ำประแส
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงานParadise Birds มหกรรมคนรักนกสุดยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่าระยอง
  วัันที่ 15 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน ณ เทศบาลตำบลแกลงกะ