ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันเสาร์ที่17 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีปฎิญานตนและรับเสื้อตราสัญลักษณ์ สมาชิกชมรมคนรักในหลวง ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา
  วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ คัดเลือกตัวแทนจังหวัดระยอง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง
  วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ณ ห้องศรีสมุทรโภคไชย
  วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (คปจ.ระยอง) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์
  วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟนัดพิเศษ ณ สนามกอล์ฟระยองกรีนวัลเล่ย์ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการจัดเตรียมการประกวด Miss Tourism Queen International ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ และรับฟังการบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ โรงแรมสตาร์
  วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานมอบเงินค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงการแข่งขันและให้โอวาทแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาของจังหวัดระยองในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเก
  วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิด “โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ” ประจำปี 2561 ณ บริเวณคลองมะนาว หมู่ที่11 บ้านหนองน้ำเย็น ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง