ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง วันที่ 25พฤษภาคม 2560 เวลา13.30น.ณ สนง.เทศบาลมาบตาพุต
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมภักดีสงครามชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
  นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย "สวนรมณีย์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม รักษาศีล โดยมีผู้บริหารและพนักงานบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี ร่วมงาน วันที่ 25พ.ค. 60 เวลา 08.00 น.ณ
  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย พญ.ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ อำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทอำเภอเมืองระยอง ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 วันที่ 25 พ.ค.60
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ให้กับพี่น้องประขาชนในพื้นที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560ณ บริเวณชายหาดแหลมเจริญ
  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดระยอง วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
  นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส.กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 24พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิพแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว บ้านหนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจีจำกัด ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมลคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ วัดเนินพระ
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็น ประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดระยอง วันที่ 23 พ.ค 2560 เวลา 15.00 น ณ วัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง