ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 9 วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ ระยอง
  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง
  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงานโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ บริเวณหาดสุชาดาหมู่ 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน ที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 19 เม.ย.60 ณ อนุสรณ์เรือรบประแสร์ ม.1 ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง
  นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One วันที่19 เมษายน 2560 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีวางท่อระบายน้ำรุกล้ำคลองสาธารณะ (คลองกะเฉด) เมื่อวันวันที่ 19 เม.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ อบต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณจุดตรวจสี่แยกเขาน้อย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
  จังหวัดระยองขอเชิญร่วมงานวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง