ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่บนเกาะเสม็ด วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง
  นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมในพิธีเปิดโครงการ"รับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน" วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา09.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นระยอง
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมผู้ประกอบการหอพัก โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2560"วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 นณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อำเภอ
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็กเยาวชน สตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการตรวจผลการปฏิบัติงานตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี พ. ศ. 2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง
  นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมร้านอาหารตำนานป่า ตำเพ อำเภอเมืองระยอง
  นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา4.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองสะพาน
  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี น้ำท่วมเกาะเสม็ด วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์
  นายธีรวัฒน์ สุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมตรวจสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 19 มิถุนายน 25 60 เวลา10.00น.ณ โรงเรียนกวงฮั้ว อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดระยอง วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง