ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัฐหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย
  วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ครั้งที่ 2 / 2562 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3
  วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาครูอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 20 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ออกตรวจสังเกตุการณ์และสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อำเภอเขาชะเมา
  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 11.15 น. ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ออกตรวจสังเกตุการณ์และสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อำเภอแกลง
  วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟ่บ จังหวัดระยอง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
  วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์
  วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสภาวัฒนธรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์
  วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
  วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยองครั้งที่ 2/ 2562 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง