ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ และคณะ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางระยอง อ.บ้านค่าย
  วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็น ประธานการประชุมคณะทำงานที่ 11 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลีนิคโรคจากการทำงานจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2562
  วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2562
  วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
  วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถารศึกษาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 /2562 ณ ห้องแสงเพชร ร.ร.โกลเด้นซิตี้ระยอง
  วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น.ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์คณะผู้บริหารการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ณ ห้องอาหารเกาะแก้ว โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง
  วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ