ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 05.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล BHRHealthy Run Minimarathon 2018 ณ ลานโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
  วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 14.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน "วันเก็บขยะชายหาดสากล" ณ บริเวณลานหินขาว ต.ตะพง อ.เมืองระยอง
  วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด กว ประจำปี 2561 ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า
  วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 8.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2561 ณ หาดแหลมเจริญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
  วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดระยอง (คสป.) ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.ระยอง ครั้งที่ 1
  วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำองค์กรภาคเอกชน รองรับ Thailand 4.0
  วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดกับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก"
  วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดระยอง ตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน (นายวิชิต ชาตไพสิฐ)ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย