ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563
  วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น.ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนร่วมปล่อยตัวนักกีฬาและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล “เรารักตาสิน 4” ประจำปีการศึกษา 2562
  วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น.ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” จังหวัดระยอง ณ บริเวณหน้าอาคารอาชีวอนามัย
  วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
  วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดระยอง ประจำปี 2563
  วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563
  วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกศูนย์อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2563
  วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563
  วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักแห้งและน้ำปลาให้กับผู้แทนกองทัพเรือเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสำรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง