ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการโฮมสเตย์และการเลี้ยงกระชังปลา บริเวณเขื่อนกันคลื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณอ่าวเพ
  วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562
  วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีการก่อสร้างคานเรือ (ทางขึ้นลงเรือ) พื้นที่หาดสุชาดา หมู่ที่ 4 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
  วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานโครงการวิ่ง-เดิน เทศบาลเนินพระ-วินีไทย ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 9 ณ ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา
  วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 61 เวลา 18.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมเป็นเกียรติชมการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมกลางแจ้ง “250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมุททานุภาพกู้ชาติ “ ณ พระราชวังกรุงธนบุรี (พระราชวังเดิม) อรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร
  วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีจังหวัดระยอง ครั้งที่ 36 ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์
  วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง"GC RAYONG" ณ ศาลาแหลมเทียน สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00น. ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว" จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30น. ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 เพื่อติดตามและรับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
  วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง