สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ (บริเวณปากทางซอยมาบยางพร ๑-สามแยกชากอ้อย ๕/๑) 1,500,000 25 มี.ค. 2563-8 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563-9 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563 ไฟล์ประกาศ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำเย็น ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 1,896,000 30 มี.ค. 2563-8 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563-9 เม.ย. 2563 30 มี.ค. 2563 ไฟล์ประกาศ
3 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 1,358,717 1 เม.ย. 2563-9 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563-10 เม.ย. 2563 1 เม.ย. 2563 ไฟล์ประกาศ