สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำบริเวณถนนสายลานกวางเชื่อมมาบกระหลุก (หมู่ที่ 3) ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 619,961 17 พ.ค. 2560-31 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2560-31 พ.ค. 2560 19 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
2 เทศบาลตำบลปากน้ำประแส สอบราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000-3000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ไม่ระบุ 18 พ.ค. 2560-31 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2560-31 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
3 เทศบาลตำบลมะขามคู่ (อ.นิคมพัฒนา) สอบราคา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านกรภัทร คำอินทรี หมู่ที่ 6 791,000 19 พ.ค. 2560-1 มิ.ย. 2560 19 พ.ค. 2560-1 มิ.ย. 2560 19 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
4 เทศบาลตำบลมะขามคู่ (อ.นิคมพัฒนา) สอบราคา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านลุงศักดิ์ สาย 11 หมู่ที่ 5 644,000 19 พ.ค. 2560-1 มิ.ย. 2560 19 พ.ค. 2560-1 มิ.ย. 2560 19 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการปรับปรุงสนามกีฬาซอย 8 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2 22 พ.ค. 2560-2 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2560-26 มิ.ย. 2560 22 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0117 สายตอนต่อทางเทศบาลตำบลแกลงกะเฉดควบคุม-หาดใหญ่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 12 25 พ.ค. 2560-6 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2560-14 มิ.ย. 2560 25 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction กส.ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (สายศาลเจ้า-ชากนา, สายสหกรณ์-หนองหอย) 2 26 พ.ค. 2560-6 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2560-14 มิ.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สอบราคา จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 1,960,000 24 พ.ค. 2560-7 มิ.ย. 2560 24 พ.ค. 2560-7 มิ.ย. 2560 24 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
9 อบต.มาบยางพร สอบราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้างแก้ว2 (ซอยบ้านป้าแต๋ว) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 591,000 25 พ.ค. 2560-7 มิ.ย. 2560 25 พ.ค. 2560-7 มิ.ย. 2560 24 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
10 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างก่อสร้างศาลาสวนสาธารณะโขดปอ จำนวน 1 โครงการ 560,000 24 พ.ค. 2560-7 มิ.ย. 2560 24 พ.ค. 2560-12 มิ.ย. 2560 24 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนจันทร์ – สวนหลาว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 10 25 พ.ค. 2560-7 มิ.ย. 2560 28 มิ.ย. 2560-28 มิ.ย. 2560 25 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
12 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อปู่ แม่ย่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,523,000 24 พ.ค. 2560-8 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2560-26 มิ.ย. 2560 24 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอย1 (สาย 11-13) หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 10 26 พ.ค. 2560-9 มิ.ย. 2560 28 มิ.ย. 2560-28 มิ.ย. 2560 26 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
14 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก เกรด A) จำนวน 2,000 ลูกบาศก์เมตร 900,000 29 พ.ค. 2560-12 มิ.ย. 2560 29 พ.ค. 2560-16 มิ.ย. 2560 29 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สอบราคา กส.อาคาร อบจ.รย. ในพื้นที่รร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1 26 พ.ค. 2560-12 มิ.ย. 2560 26 พ.ค. 2560-12 มิ.ย. 2560 26 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สอบราคา กส.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนาซา 2 -เนินสำราญ 1 26 พ.ค. 2560-12 มิ.ย. 2560 26 พ.ค. 2560-12 มิ.ย. 2560 26 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)