สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,754,700 12 ก.ค. 2562-25 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562-26 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
2 อำเภอเขาชะเมา ประกวดราคา โครงการจัดทำระบบประปาเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กิจกรรม ก่อสร้างวางท่อผันน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1,700,000 19 ก.ค. 2562-26 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562-30 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ
3 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิท บริเวณธนาคารกรุงไทย จำกัด ถึงปั๊มน้ำมันบางจาก (สี่แยก พี เอ็ม วาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34,600,000 5 ก.ค. 2562-30 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562-31 ก.ค. 2562 5 ก.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
4 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพานเทศบาล 8 (สะพานก้นปึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35,000,000 18 ก.ค. 2562-9 ส.ค. 2562 13 ส.ค. 2562-13 ส.ค. 2562 18 ก.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)