สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการ อบตงหนองละลอก หมู่ที่ 4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่ายา จ.ระยอง 861,900 12 มี.ค. 2561-19 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2561-20 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ
2 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแก้ว-ปรุมปราม 5/1 (ต่อจากเดิม), โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาบยางพร 35, และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด ซอยมาบยางพร 37 จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2,646,000 7 มี.ค. 2561-20 มี.ค. 2561 21 มี.ค. 2561-21 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
3 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยมาบยางพร - วังตาผิน 11 หมู่ที่ 3 2,500,000 12 มี.ค. 2561-23 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561-26 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ
4 ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยมาบยางพร - วังตาผิน 11 หมู่ที่ 3 2,500,000 12 มี.ค. 2561-23 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561-26 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ