สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อประปา ซอยมาบยางพร 23 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 5,235,003 11 ก.ย. 2562-25 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562-26 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562 ไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ