สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตกลงราคา จ้างเหมาดูแลระบบอุปกรณ์ พร้อมทั้งซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500 18 ก.ย. 2560-25 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2560-25 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
2 อำเภอแกลง ประกวดราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 8,498,000 14 ก.ย. 2560-28 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560-29 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ