สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 598 17 พ.ย. 2560-24 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560-27 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ
2 ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง E-Auction โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหินสามชั้น-เขาภูดร หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 5,888,000 15 พ.ย. 2560-28 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560-29 พ.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
3 อำเภอบ้านฉาง E-Auction ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแสอฟัลท์ติกคอนกรีต สายหินสามชั้น-เขาภูดร หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 5,880,000 15 พ.ย. 2560-28 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560-29 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)