สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction ประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน 1,574,000 10 เม.ย. 2560-24 เม.ย. 2560 3 พ.ค. 2560-3 พ.ค. 2560 10 เม.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมลาภ - ห้าแยก หมู่ที่ 2,4 ตำบลตาสิทธิ์ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 5 11 เม.ย. 2560-26 เม.ย. 2560 17 พ.ค. 2560-17 พ.ค. 2560 11 เม.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
3 อบต.มาบยางพร E-Auction โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบยางพร 15 ม.2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2,450,000 18 เม.ย. 2560-26 เม.ย. 2560 4 พ.ค. 2560-4 พ.ค. 2560 18 เม.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
4 อบต.มาบยางพร E-Auction โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 3,348,000 18 เม.ย. 2560-26 เม.ย. 2560 4 พ.ค. 2560-4 พ.ค. 2560 18 เม.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลาเขียว-อ่างเก็บน้ำเขาจุก หมู่ที่ 10 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 10 29 มี.ค. 2560-27 เม.ย. 2560 8 พ.ค. 2560-8 พ.ค. 2560 29 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สอบราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 7 คัน เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 3-7 พ.ค. 60 805 11 เม.ย. 2560-27 เม.ย. 2560 11 เม.ย. 2560-27 เม.ย. 2560 11 เม.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ในพื้นที่ อบจ.ระยอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 3 30 มี.ค. 2560-28 เม.ย. 2560 9 พ.ค. 2560-9 พ.ค. 2560 30 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการปรับปรุงสระอโนดาษบนเกาะเสม็ด ม.4 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 4 18 เม.ย. 2560-28 เม.ย. 2560 8 พ.ค. 2560-8 พ.ค. 2560 18 เม.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
9 เทศบาลนครระยอง E-Auction ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 18,900,000 12 เม.ย. 2560-1 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2560-18 พ.ค. 2560 12 เม.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
10 เทศบาลตำบลมะขามคู่ (อ.นิคมพัฒนา) สอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 6 826,000 12 เม.ย. 2560-1 พ.ค. 2560 12 เม.ย. 2560-1 พ.ค. 2560 12 เม.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
11 เทศบาลเมืองมาบตาพุด สอบราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยเทพประทานพร 1,957,000 12 เม.ย. 2560-1 พ.ค. 2560 12 เม.ย. 2560-2 พ.ค. 2560 12 เม.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ
12 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งรั้วลวดสำเร็จรูปโรงเรียนวัดมาบข่า หมู่ที่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง (ครั้งที่ 2) 224,700 18 เม.ย. 2560-1 พ.ค. 2560 18 เม.ย. 2560-2 พ.ค. 2560 18 เม.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ
13 อบต.มาบยางพร สอบราคา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรินทร์ (ไร่องุ่น) หมู่ที่ 7 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1,170,000 19 เม.ย. 2560-2 พ.ค. 2560 19 เม.ย. 2560-2 พ.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
14 เทศบาลตำบลมะขามคู่ (อ.นิคมพัฒนา) สอบราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนายอนุรักษ์ไปวัดมะขามเดี่ยว หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ 956,000 21 เม.ย. 2560-5 พ.ค. 2560 21 เม.ย. 2560-5 พ.ค. 2560 21 เม.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ
15 เทศบาลตำบลมะขามคู่ (อ.นิคมพัฒนา) สอบราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านป้าจ๊อย ซอย 8 หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ 871,000 21 เม.ย. 2560-5 พ.ค. 2560 21 เม.ย. 2560-5 พ.ค. 2560 21 เม.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ