สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 920,000 15 มี.ค. 2562-26 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562-27 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
2 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,965,700 15 มี.ค. 2562-27 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562-28 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)