สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง (หลังเก่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 เดือน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 552,000 13 ม.ค. 2563-20 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2563-21 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
2 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมาบยางพร 41 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 780,000 9 ม.ค. 2563-22 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563-23 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
3 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง ชนิดมีบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขทะเบียน 81-6054 ระยอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,198,400 13 ม.ค. 2563-22 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563-23 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ