สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ประกวดราคา ประกาศจังหวัดระยองเรื่องประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงานใหม่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยองด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding) ไม่ระบุ 2 ก.ค. 2563-2 ก.ค. 2563 2 ก.ค. 2563-2 ก.ค. 2563 23 มิ.ย. 2563 ไฟล์ประกาศ
2 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครระยอง จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,624,256 26 มิ.ย. 2563-9 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563-10 ก.ค. 2563 26 มิ.ย. 2563 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ