สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 อำเภอบ้านค่าย ประกวดราคา โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรมย่อย การจัดงานสืบสานตำนานเมืองเก่าบ้านค่าย ครั้งที่ 5 1,000,000 16 พ.ค. 2562-26 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2562-27 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ
2 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและลู่วิ่งในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,591,997 16 พ.ค. 2562-29 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562-30 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
3 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขุมวิท บริเวณสะพานเพลินตา ถึงสะพานข้ามคลองระบายน้ำสาย 3 (สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,345,124 10 พ.ค. 2562-3 มิ.ย. 2562 4 มิ.ย. 2562-4 มิ.ย. 2562 10 พ.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
4 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบันไดหนีไฟ อาคารเรียน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 932,000 22 พ.ค. 2562-4 มิ.ย. 2562 5 มิ.ย. 2562-5 มิ.ย. 2562 22 พ.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
5 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนตากสินมหาราช (ช่วงที่ 2) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองถึงแยกถนนสมุทรคงคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,817,321 17 พ.ค. 2562-10 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2562-11 มิ.ย. 2562 17 พ.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ