สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายล็อก 2-ล็อก 5 (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 4,053,995 4 พ.ย. 2562-13 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2562-14 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 ไฟล์ประกาศ