ประกาศสำนักงานจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน จังหวัดระยอง เอกสารแนบ
   
    ประกาศสำนักงานจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน จังหวัดระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 11/07/2561
เวลา 3 นาฬิกา 38 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล