วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 15.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ เวทีกลาง ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง


   
    วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ เวทีกลาง ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง
เมื่อวันที่ 10/07/2561
เวลา 4 นาฬิกา 34 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง