วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และกิ่งกาชาดอำเภอแกลง ระจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมสตาร์


   
    วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และกิ่งกาชาดอำเภอแกลง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนขั่น อ.เมืองฯ จ.ระยอง โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโขติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
       โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกเหล่ากาขาดจังหวัด ระเบียบข้อบังคับสภากาชาดไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่
       ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวของสภากาชาดไทยจะมีทิศทางและเป้าหมายอย่างไร จะสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ขอให้ทุกท่านตั้งใจหากไม่เข้าใจให้ซักถามในที่ประชุม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยพร้อมที่จะตอบและแนะแนวทางให้กับทุกท่าน
เมื่อวันที่ 10/07/2561
เวลา 4 นาฬิกา 27 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง