วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับฟังผู้บริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าวังจันทร์วัลเลย์รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์


   
    วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับฟังผู้บริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าวังจันทร์วัลเลย์รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์
เมื่อวันที่ 10/07/2561
เวลา 4 นาฬิกา 25 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง