วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล


   
    วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา10.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและรับมอบเครื่งหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง"รักทะเลยิ่งชีพ" โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 09/07/2561
เวลา 4 นาฬิกา 42 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง