วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อสร้างวิถีวัฒนธรรมความปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จั


   
    วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อสร้างวิถีวัฒนธรรมความปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 09/07/2561
เวลา 4 นาฬิกา 40 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง