วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฎประชารัฐ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


   
    วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฎประชารัฐ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
    ณ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 09/07/2561
เวลา 4 นาฬิกา 31 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง