วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการส่งมอบอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน(อาคาร 3 ภาษา กองทุนไฟฟ้าอุทิศ)และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล


   
    วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา09.30น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการส่งมอบอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน(อาคาร 3 ภาษา กองทุนไฟฟ้าอุทิศ)และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล
เมื่อวันที่ 09/07/2561
เวลา 4 นาฬิกา 26 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง