วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานและร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์


   
    วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานและร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์
เมื่อวันที่ 09/07/2561
เวลา 4 นาฬิกา 22 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง