การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เอกสารแนบ
   
    เชิญประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
    ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีคราม(มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 03/07/2561
เวลา 8 นาฬิกา 30 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ