วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานตำนานเมืองเก่าบ้านค่าย ประจำปี 2561” ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง


   
    วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานตำนานเมืองเก่าบ้านค่าย ประจำปี 2561” ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอำเภอบ้านค่าย และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธี
      งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดรำกลองยาวประยุกต์ การแสดงแสงสีเสียงย้อนรอยเล่าขานตำนานบ้านค่ายการจัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตเล่าขานตำนานเมืองเก่าบ้านค่ายในอดีต ภายในบ้าน จำนวน 10 หลัง
เมื่อวันที่ 13/06/2561
เวลา 3 นาฬิกา 57 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง