วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง


   
    วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณากรอบระยะเวลาการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ก.ค.61 และประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ 16 คน ภายในวันที่ 10 ก.ค.61 ทั้งนี้ ผวจ.ระยอง ฝากให้ กกต.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ ให้มากๆ เนื่องจากมีระยะเวลาไม่มาก
เมื่อวันที่ 12/06/2561
เวลา 10 นาฬิกา 56 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง