วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานและแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดีจังหวัดระยอง ปี 2561 ณ ตลาดผลไม้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด


   
    วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานและแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดีจังหวัดระยอง ปี 2561 ณ ตลาดผลไม้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
เมื่อวันที่ 12/06/2561
เวลา 10 นาฬิกา 53 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง