วันจันทร์ที่ 11มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง


   
    วันจันทร์ที่ 11มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงงวดงานเบิกจ่าย จำนวน 1 ราย และเปลี่ยนแปลงบริษัทในเครือผู้ยื่นขอสินเชื่อเดิม และรายงานสรุปการใช้เงินกองทุนฯ พร้อมทั้งนำส่งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อกองทุนฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เมื่อวันที่ 11/06/2561
เวลา 10 นาฬิกา 10 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง