นที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง และงานถนนผลไม้สไตล์ตะพง ประจำปี 2561


   
    วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง และงานถนนผลไม้สไตล์ตะพง ประจำปี 2561 โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง นายโชดก วิริยะพงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดระยอง นายทวีป แสงกระจ่าง นายก อบต. ตะพง นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
เมื่อวันที่ 11/06/2561
เวลา 10 นาฬิกา 02 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง