วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จ.สระแก้ว


   
    วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในโอกาสพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ณโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จ.สระแก้ว
เมื่อวันที่ 11/06/2561
เวลา 9 นาฬิกา 53 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง