วันที่ 7 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น ายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานกล่าวเปิดการประชุมงานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3 และโครงข่ายทางหลวงข้างเคียงช่วงจุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36


   
    วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดการประชุมงานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3 และโครงข่ายทางหลวงข้างเคียงช่วงจุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 ณ โรงแรมสตาร์ระยอง
เมื่อวันที่ 08/06/2561
เวลา 7 นาฬิกา 57 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง