หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เอกสารแนบ
   
  การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด
  ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง

  ************************

  สำนักงานจังหวัดระยอง
  กลุ่มงานอำนวยการ
  โทรศัพท์ /โทรสาร 0 38 694 000 หรือ 0 38 694 160
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : rayongdirecting@gmail.com
เมื่อวันที่ 05/06/2561
เวลา 3 นาฬิกา 05 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ