วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัดระยอง รายการวิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน"ชุมชนชาวสวนยางเปิดบ้านชวนวิ่งท่อง - ล่องสวนยาง ณ ห้องกุญชร โรงแรมดิวารี


   
    วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัดระยอง รายการวิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน"ชุมชนชาวสวนยางเปิดบ้านชวนวิ่งท่อง - ล่องสวนยาง ณ ห้องกุญชร โรงแรมดิวารี
เมื่อวันที่ 17/05/2561
เวลา 9 นาฬิกา 03 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง