วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/61 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ขั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง


   
    วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ขั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 16/05/2561
เวลา 4 นาฬิกา 53 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง