วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมประกาศและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง


   
    วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมประกาศและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
       การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาดังกล่าวลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เมื่อวันที่ 14/05/2561
เวลา 4 นาฬิกา 47 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง