วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการส่งมอบเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC) ให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 25 ร้านค้า ณ ห้องอุตรกิตพิจารณ์


   
    วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการส่งมอบเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC) ให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 25 ร้านค้า พร้อมทั้งอบรมการใช้งานและทดสอบเครื่อง ณ ห้องอุตรกิตพิจารณ์ ขั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 11/05/2561
เวลา 10 นาฬิกา 13 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง