วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง


   
    วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยองโดยมีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระยอง เข้าร่วมหารือในการประชุมฯ ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 11/05/2561
เวลา 10 นาฬิกา 11 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง