วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.15 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมจัดงานกวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 49 ประตำปี 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง


   
    วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.15 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมจัดงานกวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 49 ประตำปี 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง   โดยที่ประชุมได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 รวม 6วัน6คืน และมอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมภายในงาน
เมื่อวันที่ 11/05/2561
เวลา 10 นาฬิกา 09 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง