วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 9/2561 สัญจร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ณ ห้องซีฮอส ชั้น 1 โรงแรมแคนทารี่เบย์ ระยอง


   
    วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 9/2561 สัญจร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ณ ห้องซีฮอส ชั้น 1 โรงแรมแคนทารี่เบย์ ระยอง
เมื่อวันที่ 11/05/2561
เวลา 10 นาฬิกา 04 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง