หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เอกสารแนบ
   
    หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
    ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีคราม(มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 08/05/2561
เวลา 8 นาฬิกา 37 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ