ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เอกสารแนบ
   
    จังหวัดระยอง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พร้อมนี้ได้แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ มาด้วยแล้ว
เมื่อวันที่ 27/04/2561
เวลา 3 นาฬิกา 39 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    เลขานุการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง