วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ของอำเภอปลวกแดง ณ บริเวณจุดตรวจหน้าปั๊ม ปตท.มาบยางพร หมู่ 3


   
    วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ของอำเภอปลวกแดง ณ บริเวณจุดตรวจหน้าปั๊ม ปตท.มาบยางพร หมู่ 3 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
       การจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว เป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยอง และผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจะสามารถช่วยลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดระยองลงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนอุปกรณ์การตั้งจุดสกัด น้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ อีกด้วย
เมื่อวันที่ 11/04/2561
เวลา 17 นาฬิกา 14 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง