วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง


   
    วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และยังเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ ความโอบอ้อมอารี และความสามัคคีของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ นายอำเภอทุกอำเภอ/ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง/ ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดระยอง/ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ 11/04/2561
เวลา 17 นาฬิกา 09 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง