วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 16.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทับมา


   
    วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 16.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ใช้รถปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทับมา
เมื่อวันที่ 11/04/2561
เวลา 17 นาฬิกา 05 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง