วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


   
    วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดตอมเพล็กซ์ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการน้อมรำลึกแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุและผู้มีพระคุณ รวมทั้งสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 11/04/2561
เวลา 17 นาฬิกา 01 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง