วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ชาวไทยและต่างประเทศช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลบ้านเพ


   
    วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ชาวไทยและต่างประเทศช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลบ้านเพ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมแจกโปรชัวร์และกิจกรรมอื่นๆ ด้วย
เมื่อวันที่ 11/04/2561
เวลา 16 นาฬิกา 56 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง