วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร โครงการ EEC ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง


   
    วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 11/04/2561
เวลา 16 นาฬิกา 47 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง