วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมด้านควมปลอดภัยทางถนน ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง


   
    วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมด้านควมปลอดภัยทางถนน ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
        ด้วยจังหวัดระยองได้กำหนดวาระจังหวัดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จากสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนพบว่า จักรยานยนต์ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงสุดซึ่งผู้เสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 0- 19 ปี จากปัญหาดังกล่าวจึงได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบุตรหลานและพี่น้องประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจังหวัด
        ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องหาวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้นักเรียนเดินทางปลอดภัย ทุกท่านจึงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนลดลง
เมื่อวันที่ 11/04/2561
เวลา 16 นาฬิกา 41 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง