วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดหอประชุมอำเภอบ้านฉาง ณ หอประชุมหลังใหม่ อำเภอบ้านฉาง


   
    วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดหอประชุมอำเภอบ้านฉาง ซึ่งได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต ณ หอประชุมหลังใหม่ อำเภอบ้านฉาง
เมื่อวันที่ 11/04/2561
เวลา 16 นาฬิกา 36 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง