หนังสือเชิญประชุม การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 เอกสารแนบ
   
    หนังสือเชิญประชุม การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561
    - วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม(มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
เมื่อวันที่ 06/04/2561
เวลา 2 นาฬิกา 22 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ