รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561 เอกสารแนบ
   
    รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 30/03/2561
เวลา 2 นาฬิกา 59 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ