วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกลุ่มจังหวัดและจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และภาคตะวันออก 2


   
    วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้
    เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกลุ่มจังหวัดและจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และภาคตะวันออก 2
    ณ ห้องประชุมสานพลังประชารัฐ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 14/02/2561
เวลา 10 นาฬิกา 47 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง