วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดการประชุมเสวนา เรื่อง ระยองโมเดลบทบาทพื้นที่สีเขียวต่อการลดโลกร้อน ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ระยอง


   
    วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้
    เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดการประชุมเสวนา เรื่อง ระยองโมเดลบทบาทพื้นที่สีเขียวต่อการลดโลกร้อน ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ระยอง
เมื่อวันที่ 14/02/2561
เวลา 10 นาฬิกา 42 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง