วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในพิธิเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง


   
    วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้
    เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในพิธิเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า OTOP ตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแหล่งเรียนรู้และจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดระดับภาค รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด โดยกำหนดดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ในการนี้ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 14/02/2561
เวลา 10 นาฬิกา 20 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง