วันเสาร์ที่ 10 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. นายกองเอกสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ณ หอประชุมอำเภอปลวกแดง


   
  วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายกองเอกสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน/บุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 47 ทุน ประกอบด้วย
     - ชั้นอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 4 ทุน
     - ประถม ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 25 ทุน
     - ชั้น ม.ต้น 3,000 บาท จำนวน 10 ทุน
     - ชั้น ม.ปลาย-ปวช. 3,500 บาท จำนวน 5 ทุน
     - ชั้น ปวส.-ปริญญาตรี 4,000 บาท จำนวน 3 ทุน
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท โดยมี รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง/ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง /ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทุกอำเภอ /หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง /สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง /คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน / ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 14/02/2561
เวลา 9 นาฬิกา 18 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง