การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เอกสารแนบ
   
    การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 14/02/2561
เวลา 7 นาฬิกา 08 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ