รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 เอกสารแนบ
   
    รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 12/02/2561
เวลา 7 นาฬิกา 22 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ