วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบพื้นที่บริเวณตั้งอาคารชุด เอสเซนส์ระยอง เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง


   
    วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
    และลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบพื้นที่บริเวณตั้งอาคารชุด เอสเซนส์ระยอง เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 10/02/2561
เวลา 6 นาฬิกา 24 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง