วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ ไอที ชุมชนบ้านมาบเตย หมู่ 1 (โรงเรียนบ้านมาบเตย) ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย หมู่ที่ 1 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง


   
    วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ ไอที ชุมชนบ้านมาบเตย หมู่ 1 (โรงเรียนบ้านมาบเตย) ซึ่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้โรงเรียนบ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง งบประมาณ 2,000,000 บาท จัดทำโครงการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์ IT แก่ชุมชนบ้านมาบเตย และนักเรียนในโรงเรียนบ้านมาบเตย ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย หมู่ที่ 1 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 10/02/2561
เวลา 6 นาฬิกา 17 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง