วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/ 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง


   
    วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/ 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
       การประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการในช่วงระยะเวลาต่อไป และเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาบนเกาะเสม็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 08/02/2561
เวลา 16 นาฬิกา 24 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง