วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 "หม่าม้าหมุดเกมส์" ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย


   
    วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 "หม่าม้าหมุดเกมส์" เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศมีสุขภาวะและสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยการออกกำลังกาย โดยจังหวัดระยองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน
    2561 ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย
เมื่อวันที่ 08/02/2561
เวลา 16 นาฬิกา 22 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง