ประกาศสำนักงานจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน จังหวัดระยอง เอกสารแนบ
   
    ประกาศสำนักงานจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน จังหวัดระยอง จำนวน 2 ตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 05/02/2561
เวลา 4 นาฬิกา 54 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล